• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Resetea in de klas

Inzicht in de duur van taken en activiteiten

27-01-2020

Resetea is een nieuwe, slimme klok die de duur van taken en activiteiten visueel maakt. Met pictogrammen, foto’s of andere plaatjes laat je zien welke activiteiten er op het programma staan. Een lichtgevende tijdbalk daaronder maakt inzichtelijk welke activiteit aan de beurt is, hoeveel tijd er al is verstreken, wanneer de taak is afgerond en wanneer de volgende start. Zo helpt Resetea bij het organiseren van taken en activiteiten.

De Resetea is ontworpen door een leerkracht Speciaal Onderwijs, met het oog op mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, cognitieve of leerbeperkingen, AD(H)D, dementie en onderwijs aan jonge kinderen.

Meer informatie…

De Resetea is ook verkrijgbaar in onze webwinkel.