• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
omiVista persoonlijke projectie

Het effect van persoonlijke projecties bij dementie

28-11-2019

De afgelopen maanden is Steven Molenschot, student Mens en Techniek aan de Avans Hogeschool, afgestudeerd op een onderzoek naar de effecten van persoonlijke activiteiten op de omiVista bij mensen met dementie.

De mogelijkheid om zelf (persoonlijke) activiteiten te maken is uniek voor de omiVista. Andere projectiesystemen hebben deze mogelijkheid niet, en worden geleverd met een vaste set algemene activiteiten. Steven vergeleek de reacties op drie soorten projecties:

1. standaard/algemene projecties, bijv. met bloemen
2. projecties met herkenbare beelden, bijv. met de Eiffeltoren
3. persoonlijke beelden, bijv. met familieleden

Steven observeerde bewoners van twee zorginstellingen. Het verschil tussen standaard en herkenbare projecties testte hij met tien bewoners en de persoonlijke projecties met twee van hen. Hiervoor maakte hij zelf op de omiVista een aantal projecties, aan de hand van gesprekken met verzorgers en familie. Tijdens de observaties bracht hij de gemoedstoestand van de bewoners in kaart met behulp van het meetinstrument Qualidem.

De scores laten voor alle deelnemers een verbetering zien in de beleving van herkenbare en persoonlijke activiteiten ten opzichte van standaard activiteiten. De eindconclusie van Steven luidde: “Herkenbare en persoonlijke projecties verbeteren aantoonbaar het resultaat van de omiVista. Ze leveren meer activiteit, meer reminiscentie en een grotere muziekbeleving op. Dit draagt bij aan het behalen van de algemene doelen: tegengaan van apathie, meer beweging en lichamelijke activiteit, sociale interactie en relaties, en ontspanning en speelplezier.”

Hoewel het aantal deelnemers beperkt was, vinden wij de resultaten treffend. Wij hopen dit onderzoek nog een vervolg te kunnen geven.

 

Meer over de omiVista en persoonlijke projecties…