Spraaksynthese is het kunstmatig produceren van menselijke spraak. Ook wel: text-to-speech (TTS), computerstem, tekst-naar-spraak, synthetische spraak, kunstmatige spraak. Met behulp van spraaksynthese-software wordt geschreven tekst omgezet in gesproken tekst. Het doel van spraaksynthese-software is om menselijke spraak zo goed mogelijk na te bootsen. (Bron: Wikipedia)