Financiering

Wilt u een systeem van rdgKompagne aanschaffen maar is de financiering voor uw instelling een probleem? rdgKompagne kan ondersteunen bij de aanvraag van fondsen en subsidies. Daarnaast kunnen wij ook een huurregeling bieden.

Deze regelingen maken geavanceerde hulpmiddelen en voorzieningen beter bereikbaar voor instellingen en scholen. Denk bijvoorbeeld aan:

 

Fondsen en subsidies

Er zijn diverse fondsen en subsidieregelingen waarop uw instelling mogelijk aanspraak kan maken. Bij de aanvraag van zo’n fonds of subsidie komt echter nogal wat kijken. Er zijn veel regelingen, die elk hun eigen voorwaarden en eisen stellen. Het valt niet mee om hierin de weg te vinden en het is ook niet altijd zinvol een subsidie aan te vragen. Welke regelingen zijn er en bij welke liggen uw kansen?

Heeft u een passende regeling gevonden, dan volgt nog de aanvraag zelf. Bijna alle subsidiegevers verwachten niet alleen een heldere omschrijving van de gewenste voorziening, maar ook waarom u deze aanvraagt, hoe u de aanschaf én het onderhoud gaat financieren en hoe u ervoor zorgt dat het systeem vaak en goed gebruikt gaat worden.

Alles bij elkaar een tijdrovend en ingewikkeld karwei, waarvoor niet altijd de kennis, ervaring of menskracht in huis is. rdgKompagne wil u hier graag bij ondersteunen en werkt daarvoor samen met Snoek-advies: onze ervaren subsidieadviseur kan u helpen met de aanvraag en de kans op succes vergroten.

Ondersteuning
Wilt u samen met ons op zoek naar externe financiering, dan volgen wij de volgende stappen. Na iedere stap kunt u beslissen of u met of zonder onze ondersteuning verder gaat.

Stap 1: De subsidiescan
U vult een vragenlijst in over het product, de bedoeling ervan, de organisatie en de betrokken afdelingen en personen. Doel hiervan is zicht te krijgen op wat van belang is voor de subsidieaanvraag. Binnen twee werkweken ontvangt u een scan van mogelijke subsidies.

Resultaat: overzicht van mogelijke subsidiegevers en fondsen, inclusief de gestelde voorwaarden.

Stap 2: Het schrijven van de aanvraag
Wanneer u besluit om financiering bij één of meerdere instanties aan te vragen, schrijft Snoek-advies de subsidieaanvraag met behulp van uw informatie. Ook zorgt Snoek-advies voor een goede invulling en verzending van de formulieren. De basis van de aanvraag vormt een gedegen projectplan met financiering.

Resultaat: een aanvraag die aan de eisen voldoet.

Stap 3: Het verantwoorden van de subsidie
Wanneer u subsidie hebt gekregen, is het belangrijk om aan de voorwaarden van de subsidiegevers te voldoen. Snoek-advies onderhoudt het contact met hen en draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de benodigde gegevens en rapportages.

Resultaat: een goede verantwoording bij alle externe financiers.

 

Niet kopen maar huren

Voor revalidatiecentra, verpleeghuizen, scholen, kdc’s en andere instellingen kan rdgKompagne ook een huurregeling aanbieden. Hiervoor werkt rdgKompagne samen met BNP Paribas Leasing Solutions.

Voordelen voor u als huurder:

  • U hoeft niet het volledige bedrag ineens te investeren.
  • Geen bezit maar gebruik, u neemt het als kosten op in de verlies- en winstrekening.
  • De liquiditeit van uw instelling wordt niet aangetast, huur heeft geen invloed op uw leencapaciteit bij de bank.
  • U kunt elke 2, 3 of 4 jaar beschikken over de nieuwste apparatuur, met de nieuwste technische verbeteringen.
  • Jonge apparatuur betekent weinig storingen, dus bedrijfszekerheid.
  • U betaalt een vast bedrag per kwartaal gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in onze ondersteuning of huurregeling, of wenst u aanvullende informatie, neem dan contact met ons op.

Neem contact op!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag!