Pc-bediening

Communicatie

Leren communiceren

Interactief snoezelen

Assessment

Toepassingen

In het begin van de ontwikkeling van oogbesturing werden er voor het gebruik strikte eisen gesteld aan de gebruikers. De oogbesturingssystemen lieten geen beweging van het lichaam ten opzichte van de camera toe. Ook was er een grote mate van nauwkeurigheid vereist om adequaat met oogbesturing te kunnen werken. Dit zorgde voor een beperkte groep mogelijke gebruikers. Momenteel is de techniek van de oogbesturing zo ver gevorderd dat er een veel grotere groep mogelijke gebruikers is. Deze technologische vorderingen hebben ook geleid tot het uitwerken van een nieuw concept, de ‘Learning curve’ of ‘Leercurve’. Uitgangspunt van de Leercurve is dat er geen accurate kalibratie nodig is om met oogbesturing te beginnen en dat de oogbesturing zelf niet opgehangen hoeft te worden aan communicatie. Oogbesturing kan op deze manier voor bijvoorbeeld actie-reactie gebruikt worden, wellicht de enige manier waarop een gebruiker zelf in staat is iets te beïnvloeden. Voor sommigen kan dit de missende opstap zijn om tot taalontwikkeling te komen.
 
 

 

Pc-bediening

Door de ontwikkeling van de oogbesturingstechniek is de nauwkeurigheid waarmee met de ogen iets aangewezen kan worden enorm toegenomen. Dit geeft mensen die voorheen niet meer adequaat met de computer konden werken nu weer de mogelijkheid om alle mogelijke computertaken uit te voeren.
 
 
 
 
 
 

Communicatie

Oogbesturing is in veel situaties een adequate bedieningsvorm voor communicatiehulpmiddelen. Het kan voor zowel kinderen als volwassenen gebruikt worden. Voor de communicatie kunnen de communicatiepakketten Tobii Communicator of Mind Express gebruikt worden. Omdat deze software aangepast is voor oogbesturing hoeft de gebruiker voor de bediening hiervan niet heel nauwkeurig met oogbesturing te kunnen werken.

Lees meer

 

 

 

Leren communiceren

Oogbesturing voor iedereen
Het expertisecentrum wil oogbesturing voor meer mensen in meer verschillende situaties mogelijk maken en staat voor een nieuwe benadering van het gebruik van oogbesturing. In deze benadering zijn drie uitgangspunten van belang:
 
 
 
 
 
 
 

Interactief snoezelen

Tot voor kort werd oogbesturing nog alleen ingezet voor de bediening van dynamische communicatiehulpmiddelen en pc’s door mensen met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden. Maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen komt de techniek nu ook binnen het bereik van personen met een zeer laag ontwikkelingsniveau.

Lees meer

 

 

 

 

Assessment

Tobii Gaze Viewer is unieke nieuwe assessment software die door het volgen en vastleggen van oogbewegingen meer inzicht kan geven in de cognitieve vermogens van personen die deze voorheen niet aan de buitenwereld konden laten zien. Denk bijvoorbeeld aan personen met een laag ontwikkelingsniveau, dementie, autisme of afasie.
 
 
 
 
 
In het begin van de ontwikkeling van oogbesturing werden er voor het gebruik strikte eisen gesteld aan de gebruikers. De oogbesturingssystemen lieten geen beweging van het lichaam ten opzichte van de camera toe. Ook was er een grote mate van nauwkeurigheid vereist om adequaat met oogbesturing te kunnen werken. Dit zorgde voor een beperkte groep mogelijke gebruikers. Momenteel is de techniek van de oogbesturing zo ver gevorderd dat er een veel grotere groep mogelijke gebruikers is. Deze technologische vorderingen hebben ook geleid tot het uitwerken van een nieuw concept, de ‘Learning curve’ of ‘Leercurve’. Uitgangspunt van de Leercurve is dat er geen accurate kalibratie nodig is om met oogbesturing te beginnen en dat de oogbesturing zelf niet opgehangen hoeft te worden aan communicatie. Oogbesturing kan op deze manier voor bijvoorbeeld actie-reactie gebruikt worden, wellicht de enige manier waarop een gebruiker zelf in staat is iets te beïnvloeden. Voor sommigen kan dit de missende opstap zijn om tot taalontwikkeling te komen.
 
 


Pc-bediening

Door de ontwikkeling van de oogbesturingstechniek is de nauwkeurigheid waarmee met de ogen iets aangewezen kan worden enorm toegenomen. Dit geeft mensen die voorheen niet meer adequaat met de computer konden werken nu weer de mogelijkheid om alle mogelijke computertaken uit te voeren.
 


Communicatie

Oogbesturing is in veel situaties een adequate bedieningsvorm voor communicatiehulpmiddelen. Het kan voor zowel kinderen als volwassenen gebruikt worden. Voor de communicatie kunnen de communicatiepakketten Tobii Communicator of Mind Express gebruikt worden. Omdat deze software aangepast is voor oogbesturing hoeft de gebruiker voor de bediening hiervan niet heel nauwkeurig met oogbesturing te kunnen werken.

Lees meer

 


Leren communiceren

Oogbesturing voor iedereen
Het expertisecentrum wil oogbesturing voor meer mensen in meer verschillende situaties mogelijk maken en staat voor een nieuwe benadering van het gebruik van oogbesturing. In deze benadering zijn drie uitgangspunten van belang:
 
 
 


Interactief snoezelen

Tot voor kort werd oogbesturing nog alleen ingezet voor de bediening van dynamische communicatiehulpmiddelen en pc’s door mensen met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden. Maar dankzij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen komt de techniek nu ook binnen het bereik van personen met een zeer laag ontwikkelingsniveau.

Lees meer

 


Assessment

Tobii Gaze Viewer is unieke nieuwe assessment software die door het volgen en vastleggen van oogbewegingen meer inzicht kan geven in de cognitieve vermogens van personen die deze voorheen niet aan de buitenwereld konden laten zien. Denk bijvoorbeeld aan personen met een laag ontwikkelingsniveau, dementie, autisme of afasie.