Pc-bediening

Communicatie

Leren communiceren

Interactief snoezelen

Assessment

Voor therapeuten

Gezien de complexiteit, steeds wisselende aanbod van oogbesturingsmodules en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oogbesturingssoftware kan het voor therapeuten moeilijk zijn om op de hoogte te blijven van alle (on)mogelijkheden hiervan. Het expertisecentrum biedt op verschillende manieren ondersteuning hierbij.

Een overzicht van de verschillende diensten:

Advisering/passing
Wilt u advies over de mogelijkheden van oogbesturing of twijfelt u over de inzetbaarheid van oogbesturing voor een cliënt, dan kan het expertisecentrum u hierin adviseren. Wilt u een passing op locatie afspreken dan kunt u dit via het expertisecentrum aanvragen of u kunt direct contact opnemen met een adviseur van rdgKompagne.

Demonstratie oogbesturing
Het expertisecentrum kan een demonstratie verzorgen van de mogelijkheden van oogbesturing. Dit kan voor een kleine groep therapeuten zijn maar ook voor een heel team. Afhankelijk van waar uw interesse ligt, kan de demonstratie toegesneden worden op bijvoorbeeld communicatie, pc-gebruik of snoezelen.

Inrichten communicatiekaarten
Het expertisecentrum kan kaarten/pagina’s in Mind Express of Tobii Dynavox Communicator maken of aanpassen. Dit kunnen relatief eenvoudige aanpassingen zijn, bijvoorbeeld in een communicatiekaart, maar ook maatoplossingen voor bijvoorbeeld e-mailgebruik, speciale schermtoetsenborden of bestandsbeheer. Op basis van gegevens die u aanlevert, kan het expertisecentrum een Vocabulaire op maat samenstellen voor uw cliënt. Tevens kunnen wij adviseren over het kiezen en personaliseren van kant-en-klare vocabulaires.

Proeftraject
Als op basis van een reguliere passing niet bepaald kan worden of oogbesturing een geschikte bedieningsmethode is, dan bestaat de mogelijkheid voor een uitgebreider onderzoek in de vorm van een langdurig proeftraject. Het expertisecentrum heeft hiervoor een aantal oogbesturingssystemen beschikbaar.

Scholing/instructie
Heeft u of een cliënt van u al een oogbesturingssysteem en heeft u behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van een instructie? Of wilt u het gebruik van het systeem optimaliseren? Neem contact op met het expertisecentrum om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

Support op afstand
Het expertisecentrum kan op afstand op een oogbesturingssysteem inloggen. Op deze manier kan er op het systeem meegekeken worden en kunnen aanpassingen worden gedaan. Tijdens het inloggen kan er eventueel telefonisch contact onderhouden worden om zo samen vragen of problemen te behandelen.

Support op locatie
Er zijn verschillende situaties waarbij ondersteuning op afstand niet voldoende is. Het expertisecentrum kan ook op locatie ondersteuning geven, vragen beantwoorden en problemen verhelpen.

Gezien de complexiteit, steeds wisselende aanbod van oogbesturingsmodules en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oogbesturingssoftware kan het voor therapeuten moeilijk zijn om op de hoogte te blijven van alle (on)mogelijkheden hiervan. Het expertisecentrum biedt op verschillende manieren ondersteuning hierbij.

Een overzicht van de verschillende diensten:

Advisering/passing
Wilt u advies over de mogelijkheden van oogbesturing of twijfelt u over de inzetbaarheid van oogbesturing voor een cliënt, dan kan het expertisecentrum u hierin adviseren. Wilt u een passing op locatie afspreken dan kunt u dit via het expertisecentrum aanvragen of u kunt direct contact opnemen met een adviseur van rdgKompagne.

Demonstratie oogbesturing
Het expertisecentrum kan een demonstratie verzorgen van de mogelijkheden van oogbesturing. Dit kan voor een kleine groep therapeuten zijn maar ook voor een heel team. Afhankelijk van waar uw interesse ligt, kan de demonstratie toegesneden worden op bijvoorbeeld communicatie, pc-gebruik of snoezelen.

Inrichten communicatiekaarten
Het expertisecentrum kan kaarten/pagina’s in Mind Express of Tobii Dynavox Communicator maken of aanpassen. Dit kunnen relatief eenvoudige aanpassingen zijn, bijvoorbeeld in een communicatiekaart, maar ook maatoplossingen voor bijvoorbeeld e-mailgebruik, speciale schermtoetsenborden of bestandsbeheer. Op basis van gegevens die u aanlevert, kan het expertisecentrum een Vocabulaire op maat samenstellen voor uw cliënt. Tevens kunnen wij adviseren over het kiezen en personaliseren van kant-en-klare vocabulaires.

Proeftraject
Als op basis van een reguliere passing niet bepaald kan worden of oogbesturing een geschikte bedieningsmethode is, dan bestaat de mogelijkheid voor een uitgebreider onderzoek in de vorm van een langdurig proeftraject. Het expertisecentrum heeft hiervoor een aantal oogbesturingssystemen beschikbaar.

Scholing/instructie
Heeft u of een cliënt van u al een oogbesturingssysteem en heeft u behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van een instructie? Of wilt u het gebruik van het systeem optimaliseren? Neem contact op met het expertisecentrum om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

Support op afstand
Het expertisecentrum kan op afstand op een oogbesturingssysteem inloggen. Op deze manier kan er op het systeem meegekeken worden en kunnen aanpassingen worden gedaan. Tijdens het inloggen kan er eventueel telefonisch contact onderhouden worden om zo samen vragen of problemen te behandelen.

Support op locatie
Er zijn verschillende situaties waarbij ondersteuning op afstand niet voldoende is. Het expertisecentrum kan ook op locatie ondersteuning geven, vragen beantwoorden en problemen verhelpen.