Pc-bediening

Communicatie

Leren communiceren

Interactief snoezelen

Assessment

Voor opleidingen, onderzoekscentra en ontwikkelaars

Oogbesturing en de techniek hierachter hebben inmiddels hun weg gevonden naar steeds meer verschillende markten en toepassingen. Het expertisecentrum is de aangewezen plek voor hulp of samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling van oogbesturingstoepassingen.

Een overzicht van de verschillende diensten:

Bruikleen
Het expertisecentrum heeft een aantal oogbesturingssystemen beschikbaar om voor bruikleenperiodes in te zetten. Wilt u ook hiervan gebruik maken neem dan contact met ons op.

Begeleiding bij onderzoek
Voert u een onderzoek uit waarbij oogbesturing een rol speelt of kan spelen? Neem contact op met het expertisecentrum om te overleggen op welke wijze wij hieraan kunnen bijdragen.

Gastcolleges
Nodig het expertisecentrum uit voor een gastcollege over de mogelijkheden van oogbesturing. Het expertisecentrum heeft goede contacten met de fabrikanten van oogbesturingshardware en -software. Wij werken nauw met hen samen bij de (door)ontwikkeling van deze systemen. Wilt u ook gebruik maken van onze expertise hierin, neem dan contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Productevaluatie
Neem contact op met het expertisecentrum als u een product heeft dat u wilt combineren met oogbesturing, of dat reeds ontwikkeld is voor oogbesturing.

Oogbesturing en de techniek hierachter hebben inmiddels hun weg gevonden naar steeds meer verschillende markten en toepassingen. Het expertisecentrum is de aangewezen plek voor hulp of samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling van oogbesturingstoepassingen.

Een overzicht van de verschillende diensten:

Bruikleen
Het expertisecentrum heeft een aantal oogbesturingssystemen beschikbaar om voor bruikleenperiodes in te zetten. Wilt u ook hiervan gebruik maken neem dan contact met ons op.

Begeleiding bij onderzoek
Voert u een onderzoek uit waarbij oogbesturing een rol speelt of kan spelen? Neem contact op met het expertisecentrum om te overleggen op welke wijze wij hieraan kunnen bijdragen.

Gastcolleges
Nodig het expertisecentrum uit voor een gastcollege over de mogelijkheden van oogbesturing. Het expertisecentrum heeft goede contacten met de fabrikanten van oogbesturingshardware en -software. Wij werken nauw met hen samen bij de (door)ontwikkeling van deze systemen. Wilt u ook gebruik maken van onze expertise hierin, neem dan contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Productevaluatie
Neem contact op met het expertisecentrum als u een product heeft dat u wilt combineren met oogbesturing, of dat reeds ontwikkeld is voor oogbesturing.