Opleidingen

Onze opleidingen SprintPlus vinden plaats in Utrecht. De prijs voor een opleiding bedraagt 25 euro. Elke deelnemer werkt aan een computer. Leerlingen kunnen vergezeld worden door een ouder. De opleidingen worden verzorgd door dyslexiespecialist Danielle Wolkorte.

 

SprintPlus: ouders, leerkrachten en begeleiders Opleiding bedoeld voor ouders, begeleiders en leerkrachten. In deze opleiding worden SprintPlus en kort ook SprintPDF uitgelegd en geoefend. Scannen en leesklaar maken komen uitvoeriger in een andere opleiding aan bod.

Data
Datum Tijd Plaats  
Nieuwe data volgen     Inschrijven
Data
Datum Tijd Plaats
Nieuwe data volgen    

 

 

SprintPlus: leerlingen voortgezet, hoger en beroepsonderwijs
Leerlingen en studenten van het voortgezet, hoger en beroepsonderwijs leren met SprintPlus werken. Er mag telkens één ouder/begeleider per leerling aan dezelfde computer meewerken. Scannen en SprintPDF komen in een andere opleiding aan bod.

Data
Datum Tijd Plaats  
Nieuwe data volgen     Inschrijven
Data
Datum Tijd Plaats
Nieuwe data volgen    

 

 

SprintPlus: leesklaar maken van documenten en scannen
Aanvullende opleiding voor ouders, begeleiders en leerkrachten die al een Sprint opleiding gevolgd hebben. In deze opleiding wordt het scannen uitgelegd, komt SprintPDF uitgebreid aan bod en wordt er gewerkt met SprintOCR.

Data
Datum Tijd Plaats  
Nieuwe data volgen     Inschrijven
Data
Datum Tijd Plaats
Nieuwe data volgen    

 

 

Liever een SprintPlus-opleiding op locatie? Dat kan. Onze SprintPlus-expert kan een opleiding op jouw school geven. Neem contact met ons op voor voorwaarden en prijsinfo.