• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
SymbolStix mijn hulpmiddel

De WLZ en OC – doet u mee?

10-03-2022

Sinds begin 2022 is een nieuwe regeling van kracht voor de vergoeding van communicatiehulpmiddelen voor cliënten die wonen in een WLZ-instelling. Deze nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor alle WLZ-instellingen en -cliënten.

In de afgelopen weken zijn wij hierover met therapeuten in gesprek gegaan, om te horen hoe instellingen en aanvragers met de gewijzigde regeling omgaan en welke ondersteuning rdgKompagne kan bieden.

Wij geloven dat dit een belangrijke fase is voor de toekomst van dit vergoedingenstelsel en voor de cliënten die ervan afhankelijk zijn voor hun ondersteunde communicatie. Goede zorg begint bij een goed beeld van de zorgbehoefte. Die behoefte moeten we juist nu goed in kaart brengen en ervoor zorgen dat het beeld niet vertroebeld raakt door terughoudendheid.

Vanuit die visie willen wij u het volgende meegeven:

Het is juist nu van belang álle aanvragen serieus te nemen. Om een goed beeld te krijgen van de zorgbehoefte en de effectiviteit van de nieuwe regeling is het noodzakelijk dat alle hulpvragen in kaart worden gebracht en bij de WLZ worden voorgelegd. Belangrijk daarbij is om u vooral niet op voorhand geremd te voelen. Bespreek eventuele bedenkingen met ons, wij helpen graag. Weet dat hierbij ook maatwerk mogelijk is. Neem voor al uw vragen contact met ons op!

Doet u mee?