• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
ALOHA 2 hoofdblad

Cursus ALOHA geaccrediteerd

05-12-2018

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) heeft onze Basiscursus ALOHA geaccrediteerd.

ALOHA is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken en zijn aangewezen op een communicatiehulpmiddel. ALOHA is ontwikkeld door taal- en spraakpathologen en logopedisten werkzaam binnen de peuter- en kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

In de cursus wordt uitleg gegeven over het gedachtegoed zoals de wetenschappelijke inzichten waarop de inhoud van ALOHA is gebaseerd. Ook worden veel concrete communicatiesituaties getoond en besproken. Daarnaast kunt u ALOHA zelf uitproberen. De cursus wordt verzorgd door de ontwikkelaars van ALOHA.

Logopedisten en ergotherapeuten behalen voor deelname aan deze cursus 6,5 accreditatiepunten.

Meer informatie, cursusdata en een inschrijfformulier vindt u op onze workshopspagina.