TouchToTell Sammie

Sammie is een kindervocabulaire voor de communicatie-app TouchToTell, met een uitgebreide en goed doordachte kant-en-klare woordenschat en een geheel nieuwe illustratieset, speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Achtergrond
TouchToTell is ontwikkeld vanuit de jarenlange praktijkervaring van logopediste Esther Smolders, met veel input van andere therapeuten. TouchToTell werd oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, maar al snel kwam er ook vraag naar een kinderversie. De Sammie woordenschat is tot stand gekomen vanuit ervaring, kennis en literatuur over taalontwikkeling bij jonge kinderen, en feedback van logopedisten uit verschillende settings. Om elke uiting in het vocabulaire te kunnen voorzien van een herkenbare afbeelding, is (net als voor de volwassen versie) een geheel nieuwe illustratieset ontwikkeld, met aansprekende illustraties om kinderen maximaal te motiveren.

Hoofdfiguur Sammie
Anders dan andere vocabulaires gebruikt TouchToTell geen standaard symboolbibliotheken, maar een speciaal ontwikkelde eigen set herkenbare afbeeldingen, met zo min mogelijk abstractie in de lagere niveaus. In de afbeeldingen wordt bovendien gebruik gemaakt van natuurlijke gebaren en mimiek. Dat geldt ook voor de kinderset, rond hoofdfiguur Sammie.

Sammie is:
– genderneutraal
– in lichte en donkere huidskleur
– speciaal getekend voor TouchToTell
– met ruim 7000 afbeeldingen (en daar komen er steeds meer bij)
– inclusief typisch Nederlandse begrippen
– waarvan ruim 3000 afbeeldingen op het hoogste niveau van het vocabulaire

Groeien
Net als de volwassen versie van TouchToTell is ook Sammie voorzien van een groot aantal oefeningen. Uiteraard zijn ook deze speciaal voor kinderen ontwikkeld, om spelenderwijs te oefenen met taal. U kunt ook zelf uw eigen oefeningen toevoegen.

Sammie kent verschillende niveaus, die zijn gekoppeld aan de opbouw van het vocabulaire. TouchToTell heeft een vaste structuur met een variabele indeling. Dat betekent dat categorieën, onderwerpen, werkwoorden, tussenwoorden en randwoorden allemaal een vaste plek hebben, maar ook verborgen kunnen worden. Zo kan het kind (zo nodig) op het laagste niveau beginnen met alleen een praatplaat, om daar later enkele categorieën aan toe te voegen en die geleidelijk uit te breiden. Nog een niveau hoger komen de onderwerpen erbij, dan werkwoorden, dan tussenwoorden en tenslotte de verleden en voltooide tijd.

Dit geeft het kind de mogelijkheid stap voor stap te groeien naar een hoger niveau. Dat kan met grote stappen of kleinere tussenstapjes. Uiteraard is het ook mogelijk in te stappen op een van de tussenniveaus of direct te starten met het meest uitgebreide vocabulaire. Een ingebouwde leidraad helpt u bij deze keuze.

Om het kind te helpen groeien, is het goed het gebruik van Sammie te modelleren. Daarbij wijst u terwijl u spreekt zelf ook de (belangrijkste) woorden aan op het hulpmiddel. Zo communiceert u als het ware op dezelfde manier, waarmee u voordoet hoe het kind zelf het hulpmiddel kan gebruiken en het leert waar de woorden staan. De ingebouwde zoekfunctie kan u hierbij helpen.

En is het kind uitgekeken op Sammie, dan kan het gemakkelijk overstappen naar de volwassen versie van TouchToTell.

Praten in woorden of zinnen
In Sammie kunt u een zinsbalk zichtbaar maken voor het samenstellen van zinnen. Bij het maken van zinnen worden werkwoorden automatisch vervoegd. In de hogere niveaus kan het kind bovendien zelf werkwoordtijden en verbuigingen kiezen.

Voor het uitspreken van woorden en zinnen is de tekst-naar-spraak van Acapela standaard beschikbaar, met de kinderstemmen Merel en Thijs. Is het kind in staat zelf woorden af te maken na het horen van de beginklank? Dan kan het gebruik maken van auditieve cues. Bij het selecteren van een afbeelding wordt dan in eerste instantie alleen de beginklank uitgesproken.

TouchToTell heeft ook een deelfunctie, waarmee kinderen zinnetjes en foto’s via internet kunnen delen met anderen.

Woordwebs
Net als in TouchToTell kunt u ook in het Sammie vocabulaire woordwebs aanbieden. Een woordweb is een pop-up venster waarin gerelateerde woorden getoond worden. Zo kan het kind makkelijk meer vertellen over een bepaald onderwerp. Sammie bevat standaard al een groot aantal woordwebs, die u eenvoudig zelf kunt aanvullen en uitbreiden.

Spelen met letters
Het is binnen TouchToTell ook mogelijk te typen met een toetsenbord. Dat kan met het standaard toetsenbord van iOS of met een toetsenbordapp zoals Keeble. Ook kunt u kinderen een letter- of klankenkaart aanbieden. Daarmee leren kinderen spelenderwijs de letters kennen. Sammie bevat o.a. een fonetische letterkaart met mondbeelden.

Persoonlijk maken
Om het vocabulaire persoonlijk te maken kunt u zelf woorden, categorieën en woordwebs toevoegen. Daarbij kunt u gebruik maken van alle Sammie afbeeldingen, de volwassen TouchToTell afbeeldingen, nog eens 5000 andere foto’s en symbolen, uw eigen materiaal, of u kunt vanuit TouchToTell zoeken naar afbeeldingen op internet.

Het vocabulaire is bovendien aan te vullen met albums voor eigen foto’s. Kinderen kunnen zelf foto’s maken en in hun album plaatsen. Ouders en begeleiders kunnen bovendien filmpjes toevoegen.

Voor kinderen met visuele en/of motorische problemen kunt u de grootte van de afbeeldingen aanpassen.

Voor wie
Sammie is gemaakt voor kinderen die moeite hebben met praten en taalbegrip en die baat hebben bij visuele ondersteuning. Denk aan kinderen met TOS, Autisme of Down, maar ook aan stagnerende taalontwikkeling door NAH of NT2.

Uitproberen
Wilt u zien of Sammie een goede oplossing is voor uw cliënt, dan kunt u een proefperiode van 30 dagen aanvragen via touchtotell.nl/proefperiode. Vermeld daarbij ‘SAMMIE’ op het aanmeldformulier.

 

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag