Dienst: Vocabulaire op maat

Dynamische systemen worden geleverd met speciale communicatiesoftware. Deze software bevat enerzijds de communicatiepagina’s voor de gebruiker van het hulpmiddel en anderzijds het bewerkprogramma waarmee die pagina’s worden samengesteld. De gehele verzameling van communicatiepagina’s wordt ook wel het persoonlijke “vocabulaire” van de gebruiker genoemd.

Voor symboolgebruikers bestaat zo’n vocabulaire uit symbolen met vaste uitingen. Deze zijn ingedeeld in categorieën. Het is belangrijk dat de inhoud van het hulpmiddel aansluit bij de belevingswereld en het niveau van de gebruiker. Het gebruik van een standaard vocabulaire is daarom niet altijd toereikend.

Symboolgebaseerde vocabulaires worden doorgaans gemaakt door een familielid of therapeut. Dat is een tijdrovende klus, niet alleen omdat het soms zeer uitgebreide vocabulaires betreft, maar ook omdat met veel aspecten rekening moet worden gehouden: welke boodschappen zijn voor de gebruiker van belang, is een bepaald kleurgebruik belangrijk, welke afbeeldingen begrijpt de gebruiker het best, hoeveel toetsen op het scherm kan de gebruiker overzien en hoeveel niveaus mag een hiërarchische structuur hebben, hoe groot moeten de toetsen zijn om goed bedienbaar én zichtbaar te zijn, etc. etc.

Met onze vocabulairedienst ondersteunen wij therapeuten en ouders bij het maken van vocabulaires voor symboolgebaseerde dynamische communicatiehulpmiddelen. Om deze dienst optimaal te kunnen aanbieden, hebben wij een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld, waarin alle relevante aspecten van een goed vocabulaire aan bod komen. In de lijst worden het individuele niveau, de leefwereld en interesses van de gebruiker in kaart gebracht, alsmede aspecten als bediening, type afbeeldingen en kleurgebruik. Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf de gewenste opties, categorieën en uitingen aankruisen. Zo kunt u op een relatief eenvoudige manier aangeven hoe het hulpmiddel voor uw kind of cliënt moet worden ingericht en welke uitingen van belang zijn in zijn of haar leven. Met behulp van uw antwoorden kunnen wij vervolgens het persoonlijke startvocabulaire samenstellen voor de cliënt, waarmee het hulpmiddel bij levering wordt uitgerust. Uiteraard wordt bij levering ook nog gewoon een instructie gegeven, zodat u in een later stadium zelf het vocabulaire kunt uitbreiden en aanpassen.

De vragenlijst is beschikbaar voor de Tellus, Mobi, Zingui, Smart (Mind Express) en voor de Tobii I-12, I-15 (Tobii Dynavox Communicator).

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag