Spraaksynthese

Spraaksynthese is het kunstmatig produceren van menselijke spraak. Met behulp van spraaksynthese-software wordt geschreven tekst omgezet in gesproken tekst.

Dynamische communicatiehulpmiddelen en tekstsystemen zijn vaak voorzien van synthetische spraak voor het uitspreken van getypte of geselecteerde boodschappen. Op de verschillende systemen zijn verschillende synthesizers geïnstalleerd. Voor elke synthesizer is doorgaans zowel een mannen- als een vrouwenstem beschikbaar. Alle beschikbare stemmen zijn goed verstaanbaar, maar welke het prettigst klinkt, is zeer persoonlijk.

Lees meer

Op Windows-gebaseerde dynamische systemen is het mogelijk een stem naar keuze te installeren. Dit maakt het ook mogelijk een eigen “gedigitaliseerde stem” te gebruiken. Voor mensen die niet meer kunnen spreken kan het vervreemdend werken om te moeten communiceren met de stem van een ander. Voor mensen die dreigen hun stem te verliezen, bijv. als gevolg van ALS of een laryngectomie, biedt rdgKompagne daarom de dienst “stemdigitalisering” aan: met behulp van een relatief klein aantal spraakopnames wordt een nieuwe synthetische stem gegenereerd, die een treffende gelijkenis vertoont met de stem van degene die het materiaal heeft ingesproken. Door opnames van de stem te maken wanneer dat nog kan, kan men in een later stadium de eigen stem in een communicatiehulpmiddel gebruiken.

Spraaksynthesizers kunnen ook gebruikt worden als auditieve ondersteuning bij het gebruik van de computer, door mensen met een visuele beperking, of mensen met dyslexie.

Spraaksynthese is het kunstmatig produceren van menselijke spraak. Met behulp van spraaksynthese-software wordt geschreven tekst omgezet in gesproken tekst.

Lees meer

Dynamische communicatiehulpmiddelen en tekstsystemen zijn vaak voorzien van synthetische spraak voor het uitspreken van getypte of geselecteerde boodschappen. Op de verschillende systemen zijn verschillende synthesizers geïnstalleerd. Voor elke synthesizer is doorgaans zowel een mannen- als een vrouwenstem beschikbaar. Alle beschikbare stemmen zijn goed verstaanbaar, maar welke het prettigst klinkt, is zeer persoonlijk.

Op Windows-gebaseerde dynamische systemen is het mogelijk een stem naar keuze te installeren. Dit maakt het ook mogelijk een eigen “gedigitaliseerde stem” te gebruiken. Voor mensen die niet meer kunnen spreken kan het vervreemdend werken om te moeten communiceren met de stem van een ander. Voor mensen die dreigen hun stem te verliezen, bijv. als gevolg van ALS of een laryngectomie, biedt rdgKompagne daarom de dienst “stemdigitalisering” aan: met behulp van een relatief klein aantal spraakopnames wordt een nieuwe synthetische stem gegenereerd, die een treffende gelijkenis vertoont met de stem van degene die het materiaal heeft ingesproken. Door opnames van de stem te maken wanneer dat nog kan, kan men in een later stadium de eigen stem in een communicatiehulpmiddel gebruiken.

Spraaksynthesizers kunnen ook gebruikt worden als auditieve ondersteuning bij het gebruik van de computer, door mensen met een visuele beperking, of mensen met dyslexie.

Fluency TTS

Nederlandse spraaksynthese van uitstekende kwaliteit.

Infovox 4

Spraaksynthese op USB-stick.

Fluency Stemdigitalisering

Maak een computerstem van uw eigen stem.