TouchToTell

App voor communicatie en therapie
TouchToTell is een Nederlandse communicatie-app voor de iPad, bedoeld voor communicatie en therapie. Uniek is de ingebouwde methode om therapie te combineren met het tot stand komen van een persoonlijk vocabulaire. Tijdens de therapie traint de cliënt spraak en taalbegrip. Gelijktijdig ontstaat stap voor stap een persoonlijk communicatiehulpmiddel.

Therapie
Om TouchToTell in gebruik te nemen voor een cliënt, doorloopt de therapeut een wizard, bestaande uit een uitgebreide serie vragen over de vaardigheden van de gebruiker. Zo wordt het de therapeut gemakkelijk gemaakt om het huidige niveau van de cliënt te bepalen. Is er onduidelijkheid over een bepaalde vaardigheid, dan kan een oefening worden gestart. Zo wordt stap voor stap het startniveau van de cliënt bepaald.

Nadat het best passende niveau is gevonden en geselecteerd, wordt het hulpmiddel automatisch ingevuld met een bij dat niveau passend vocabulaire. De therapeut hoeft dit vervolgens alleen nog te personaliseren.

De app kan nu direct gebruikt worden voor communicatie, zodat er een wisselwerking gaat plaatsvinden tussen oefenen met en gebruiken van het hulpmiddel. Daarnaast kan het hulpmiddel gebruikt worden om taalbegrip en de uitspraak van woorden en zinnen te trainen, zowel met de oefeningen in de app als met behulp van het vocabulaire.

Tijdens de therapie kan het niveau van de oefeningen voortdurend bijgesteld worden. Naarmate de cliënt zich verder ontwikkelt, kan ook het vocabulaire verder uitgebreid worden en zo groeit de cliënt stap voor stap door naar een hoger niveau.

Oefenen
TouchToTell bevat ruim 100 oefeningen die de gebruiker zelfstandig of onder begeleiding kan uitvoeren. De oefeningen richten zich op het leren gebruiken van een communicatiehulpmiddel. Daarnaast kan TouchToTell gebruikt worden voor het trainen van het begrijpen en leren uitspreken van woorden.

Op het laagste niveau draaien de oefeningen om het maken van keuzes tussen 2, 3, 4 of 6 afbeeldingen. Verder gevorderde cliënten kunnen oefenen met woorden, emoties, handelingen, gebaren, categoriseren en het maken van combinaties van bijvoorbeeld persoonsvorm en handeling of het gebruik van tussenwoorden. Op de hogere niveaus worden steeds abstractere concepten toegevoegd, zoals getallen, tijdsbegrippen, bezittelijke voornaamwoorden en richtingen.

Hoe hoger het niveau, hoe moeilijker de oefeningen en hoe uitgebreider het vocabulaire gemaakt kan worden.

Naast de standaard beschikbare oefeningen kunt u ook zelf oefeningen samenstellen, gekoppeld aan een communicatiescherm. U kunt hierbij uw eigen foto’s en picto’s gebruiken en zo persoonlijke oefeningen maken voor uw cliënten of leerlingen.

Persoonlijk communicatiehulpmiddel
Dankzij de unieke opzet van TouchToTell hoeft niet tot het einde van de therapie gewacht te worden tot de cliënt aan de slag gaat met een communicatiehulpmiddel, maar kan het direct onderdeel uitmaken van de therapie. Zo krijgt de cliënt de best mogelijke professionele begeleiding bij de ingebruikname, en krijgt de therapeut de kans om het vocabulaire optimaal af te stemmen op het niveau van de cliënt. Wanneer de cliënt al tijdens de therapie de kans heeft gekregen om met het hulpmiddel te oefenen, hoeft deze er niet aan het einde van de therapie nog aan te wennen en mee te leren werken.

Zodra de cliënt in staat is TouchToTell zelf functioneel te gebruiken om mee te communiceren, kan het bij de zorgverzekeraar aangevraagd worden als persoonlijk communicatiehulpmiddel.

Vaste indeling
Het vocabulaire van TouchToTell heeft altijd een vaste indeling, met blokken die afhankelijk van het niveau van de cliënt aan- of uitgezet kunnen worden.

Elk van de blokken heeft een vaste plek op het scherm. In een horizontale balk bovenaan bevinden zich de categorieën (zoals eten en drinken, gevoel, uitingen, voorwerpen, zelfzorg en familie). In een verticale balk links staan de onderwerpen (ik, jij, hij, wij, etc.), daarnaast de werkwoorden, in het midden van het scherm de inhoudswoorden en helemaal rechts de tussenwoorden (zoals de, het, en, of, naar en met).

Op de lagere niveaus krijgt de gebruiker alleen toegang tot het middelste veld met inhoudswoorden. Naarmate de gebruiker zich verder ontwikkelt, kunnen daar extra blokken aan toegevoegd worden. Op het hoogste niveau heeft men de beschikking over een uitgebreid vocabulaire waarmee men bovendien zinnen kan vormen, door van links naar rechts de gewenste woorden te selecteren. De werkwoorden worden hierbij automatisch vervoegd.

Afhankelijk van de gebruiker kunt u kiezen voor grote of kleine afbeeldingen. Bij kleine afbeeldingen worden veel items tegelijk weergegeven. Dat kan handig zijn bij scannende bediening of wanneer scrollen lastig is. Voor deze weergave is wel een goede visus en motoriek nodig.

Personaliseren
Het vocabulaire kan gepersonaliseerd worden door knoppen te wijzigen, te verwijderen of te verplaatsen. Daarnaast is het mogelijk persoonlijke knoppen en categorieën toe te voegen. Afbeeldingen kunnen vervangen worden door eigen pictogrammen of foto’s, of afbeeldingen van internet. Ook is het mogelijk zelf klanken, woorden en zinnen in te spreken.

TouchToTell bevat ook een fotoalbum voor zelfgemaakte foto’s. Het album is vanuit elke categorie bereikbaar, zodat de foto’s een aanvulling vormen op het vocabulaire. Bij elke foto kan ook spraak opgenomen worden.

Oefenen, Woorden, Klanken, Zinnen
Onderin beeld bevindt zich altijd een eenvoudige menubalk, waarmee de gebruiker of therapeut kan wisselen tussen woorden, klanken, zinnen, en oefeningen. Door Woorden te kiezen komt men in het standaardvocabulaire, waarin men de woorden van het vocabulaire kan laten uitspreken. Met de optie Zinnen kan men zinnen samenstellen of opgeslagen zinnen oproepen. Met de optie klanken worden in het vocabulaire alleen de beginklanken uitgesproken, zodat men kan proberen zelf de woorden af te maken. Met de optie Oefenen krijgt de gebruiker zelf toegang tot de oefeningen.

Doelgroep
TouchToTell is ontwikkeld voor mensen met een ernstige spraak/taalstoornis, bij wie spreken niet of nauwelijks lukt, lezen van woorden moeilijk is, en visuele ondersteuning met afbeeldingen nodig is om woorden te kunnen begrijpen en/of gebruiken. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met:

  • een globale afasie
  • spraakapraxie
  • een taalontwikkelingsstoornis waarbij de verwachting is dat de taalontwikkeling niet tot geletterdheid zal leiden.

TouchToTell is geschikt vanaf een leeftijd van ongeveer vier jaar. Speciaal voor kinderen is er het Sammie vocabulaire.

Mensen die vanwege een motorische beperking niet in staat zijn een aanraakscherm te bedienen, kunnen TouchToTell scannend bedienen met een schakelaar.

Daarnaast is TouchToTell een waardevol instrument voor therapeuten. Binnen de app kunnen profielen opgeslagen worden voor meerdere cliënten, waartussen snel gewisseld kan worden. Het is ook mogelijk communicatieprofielen uit te wisselen met andere apparaten. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk een persoonlijk vocabulaire dat tijdens de logopedie is opgebouwd op de iPad van de therapeut, in een later stadium over te zetten naar een persoonlijk apparaat voor de gebruiker.

Ontwikkeling
TouchToTell is ontwikkeld door een Nederlandse logopedist in samenwerking met de logopedieafdelingen van een aantal grote instellingen. De app is het resultaat van jarenlange ervaring en ontwikkeling. Zowel de afbeeldingen als de natuurlijke spraak zijn speciaal voor de app gemaakt en volledig afgestemd op de doelgroep. De afbeeldingen bevatten zo min mogelijk abstractie in de lagere niveaus. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van natuurlijke gebaren en mimiek.

Systeemeisen
TouchToTell draait op iPad, iPad Mini en iPad Pro modellen vanaf 2018, met iOS 13 of hoger.
TouchToTell is niet geschikt voor de iPhone.

Uitproberen
Wilt u zien of TouchToTell een goede oplossing is voor uw cliënt, dan kunt u een proefperiode van 30 dagen aanvragen via touchtotell.nl/proefperiode.

 

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag