Proloquo4Text

Proloquo4Text is een app waarmee de iPad kan worden ingericht als tekstgebaseerd communicatiehulpmiddel. De app bestaat uit een tekstinvoerveld, een schermtoetsenbord, twee “snelblokken” en synthetische spraak. In de snelblokken kan snel gewisseld worden tussen de blokken Snelspraak, Zinnen, Zinsvoorspelling, Woordvoorspelling en Geschiedenis. Deze kunnen gebruikt worden om de tekstinvoer te versnellen.

Via het blok Snelspraak zijn veelgebruikte uitingen snel beschikbaar. Zelf getypte teksten kunnen worden opgeslagen in het onderdeel Zinnen. Dit kunnen woorden of zinnen zijn, maar ook hele alinea’s. Opgeslagen teksten kunnen ingedeeld worden in categorieën, zodat ze snel teruggevonden kunnen worden. Ook is het mogelijk aan een zin een afkorting te koppelen. De zin kan dan snel opgeroepen worden door de afkorting in het tekstveld te typen. Proloquo4Text houdt ook een geschiedenis bij, zodat eerder gebruikte zinnen snel opnieuw gebruikt kunnen worden. Door de speciale privémodus in te schakelen, kan worden voorkomen dat getypte zinnen in de geschiedenis worden opgeslagen. Daarnaast is Proloquo4Text voorzien van een zelflerende woord- en zinsvoorspeller. Die laatste voorspelt zinnen op basis van getypte tekst en maakt hiervoor gebruik van eerder getypte zinnen (Geschiedenis) en opgeslagen zinnen (Zinnen).

Voor het uitspreken van teksten is Proloquo4Text voorzien van synthetische stemmen in verschillende talen, waartussen snel gewisseld kan worden. Boodschappen kunnen direct tijdens het typen uitgesproken worden, of met behulp van de afspeelknop.

Met behulp van een deelknop kunnen teksten direct vanuit Proloquo4Text verzonden worden via sms, e-mail, Facebook of Twitter. Ook is het mogelijk teksten naar andere apps te kopiëren, of vanuit andere apps te kopiëren naar Proloquo4Text, bijvoorbeeld om deze te laten uitspreken.

Het uiterlijk van Proloquo4Text, zoals kleurgebruik en lettertype, is instelbaar. Proloquo4Text is geschikt voor de iPad, iPhone en iPod Touch. Op de iPhone en iPod Touch heeft Proloquo4Text een aangepaste interface, die beter past bij het kleinere scherm.

Proloquo4Text is een zeer goed doordachte communicatie-app. Voor sommige cliënten zal een iPad met Proloquo4Text dan ook goed ingezet kunnen worden als tekstgebaseerd communicatiehulpmiddel. Let wel op dat de iPad als communicatieplatform ook bepaalde beperkingen heeft, waardoor deze combinatie niet voor iedereen een adequate oplossing zal zijn.

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag