Softype

Softype is een schermtoetsenbord. Hiermee kunnen computergebruikers die door motorische beperkingen niet in staat zijn een standaard toetsenbord te bedienen toch tekst typen. Dit kan in elke standaard Windows-toepassing. Softype wordt bediend met een muis of muisvervanger. Softype is standaard voorzien van woordvoorspelling en AutoClick. Verder biedt Softype mogelijkheden voor Macro’s, Toepassingen starten, Afkortingen gebruiken en verschillende toetsenbord lay-outs.

Woordvoorspelling
Woordvoorspelling wordt gebruikt om het aantal toetsaanslagen te verminderen. Het is mogelijk om een standaard woordenlijst te gebruiken of zelf een woordenlijst aan te maken. Woorden kunnen automatisch aan de woordenlijst worden toegevoegd aan de hand van zelf opgestelde criteria.

Autoclick
Autoclick maakt het mogelijk om zonder knoppen toch te klikken in Windows. Er wordt een Autoclick uitgevoerd als de gebruiker de muispijl voor een bepaalde tijd stil houdt. Deze tijd is instelbaar tussen 0,2 en 10 seconden. Voor gebruikers die moeite hebben met het stilhouden van de muispijl kan Jitterbox een uitkomst bieden.

Jitterbox
Een Jitterbox is een binnen Softype instelbaar gebied, waarbinnen de muispijl moet worden stilgehouden om een AutoClick te krijgen. De afmetingen van dit gebied zijn instelbaar. Hierdoor kunnen gebruikers die niet in staat zijn om de muispijl goed stil te houden toch klikken.

Dragger
De Dragger werkbalk geeft met één klik toegang tot alle muisklikfuncties (zoals: links-klik, links-dubbelklik, rechtsklik en sleepvergrendeling). Voor het maken van die ene klik kan gebruik gemaakt worden van een muisknop, een losse schakelaar of zelfs de AutoClick.

Bij Windows-toepassingen waarbij geen tekstinvoer nodig is kan het Softype toetsenbord tijdelijk uitgeschakeld worden, zodat alleen Dragger zichtbaar blijft.

De Dragger werkbalk geeft ook mogelijkheden voor het verplaatsen van Softype en het aan- en uitschakelen van AutoClick.

Afkortingen
Met Softype is het mogelijk om zelf afkortingen te definiëren. Hierdoor is het mogelijk om zeer lange woorden, lange standaard zinnen, briefhoofden en dergelijke met slechts twee toetsaanslagen te typen.

Macro’s
Softype heeft de mogelijkheid om macro’s te maken voor lange teksten. Dit is vergelijkbaar met de mogelijkheid voor afkortingen. Bij Macro’s wordt de zin echter onder een toets opgeslagen. Door met de muis over de toets te bewegen wordt de macrotekst onder die toets door middel van een tiptekst zichtbaar. Het definiëren van een macro is uiterst eenvoudig. Het oproepen van een macro gebeurt door eerst de macro-toets te klikken en vervolgens de toets waaronder de macro is opgeslagen.

Toetsenbord lay-outs en lay-out opties
Softype heeft de volgende Toetsenbord Lay-outs: Qwerty, Alfabetisch, Numeriek, Frequentie-indeling en een kindertoetsenbord. De lay-outs zijn aanpasbaar op lettertype, kleur, grootte, lettergrootte.

Systeemeisen
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Pro, of Windows 10

Uitproberen
U kunt van Softype een 30-dagen demo downloaden.

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag