Skippy

Skippy is een woordvoorspeller, die helpt wanneer men wel met een gewoon toetsenbord kan werken, maar typen teveel inspanning vraagt. Enkele toetsaanslagen volstaan om Skippy de rest van het woord te laten raden. Het programma toont voorspellingen tijdens het typen. Met één toetsaanslag staat er al een voorspelling van de rest van het woord – correct gespeld – op het scherm.

Met de woordpredictie van Skippy kan men ongeveer 50 procent van het normale aantal toetsaanslagen besparen. Skippy kan gebruikt worden in elk Windows-programma.

Wanneer het begin van een woord getypt wordt, toont Skippy een lijst met woorden die beginnen met de letters die reeds getypt zijn. Wanneer bijvoorbeeld “con” getypt is, suggereert Skippy de volgende woorden beginnend met het prefix “con”: contact, consument, conclusie, controleren, continent, concentratie. Bij elke extra letter die getypt wordt, wordt de lijst met woorden aangepast. Skippy plaatst deze woorden in de predictielijst op basis van hun frequentie van voorkomen in de teksten die het programma geleerd heeft. Woorden met de hoogste frequentie zullen dus vooraan in de predictielijst staan. Woordfrequenties kunnen ook handmatig worden aangepast.

Skippy baseert suggesties op basis van kennis over woorden en woordparen (opeenvolgingen van twee woorden). Zodra een volledige woord is getypt, tracht Skippy het volgende woord te voorspellen.

Skippy voorspelt op basis van een woordenlijst. De standaard Nederlandse woordenlijst die gebruikt wordt door Skippy is reeds zeer uitgebreid (andere talen, zoals Frans en Engels, zijn ook beschikbaar). De woordenlijst wordt tijdens het typen automatisch uitgebreid, maar kan ook handmatig worden uitgebreid door woorden of zelfs volledige teksten toe te voegen.

Aan de woordenlijst kunnen ook afkortingen worden toegevoegd met hun expansies. Elke keer als die afkorting ergens wordt getypt, zal de expansie in de predictielijst verschijnen. Op dezelfde manier kunnen ook veel gemaakte spellingsfouten aan de woordenlijst worden toegevoegd met hun correcte spelling.

De lay-out van Skippy is volledig aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker: het aantal getoonde predicties kan worden ingesteld, menu- en titelbalk kunnen worden weggelaten, predicties kunnen naast of onder elkaar worden getoond, lettertype en kleur van tekst en knoppen kunnen worden aangepast, etc.

Als Skippy gecombineerd wordt met DocReader kunnen de voorspelde woorden worden voorgelezen met behulp van kunstmatige spraak door ze simpelweg aan te wijzen. Zo kunnen m.n. dyslectici eerst horen welk woord ze moeten kiezen.

Skippy maakt deel uit van de zgn. Eurovocs Suite, waar ook KeyVit en DocReader deel van uitmaken.

Uitproberen
U kunt van Skippy een 60 dagen demo downloaden. Deze demo bevat ook het schermtoetsenbord KeyVit.

Optie

         Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag