KeyVit

Voor wie het gebruik van een gewoon toetsenbord onmogelijk is, kan KeyVit worden toegepast. KeyVit is een schermtoetsenbord dat op het scherm verschijnt en dat bediend wordt via muis, trackball, joystick of scanning.

KeyVit kan veel meer dan alleen maar karakters typen:

  • Stuur een volledige zin of een stuk tekst naar het geopende programma
  • Stuur een toetsaanslag (zoals Enter) naar het geopende programma
  • Stuur eender welke toetscombinatie in één keer naar het geopende programma (bijvoorbeeld Ctrl+V)
  • Start een programma op
  • Spreek volledige boodschappen uit (via DocReader)
  • Stuur gegevens naar de seriële poort (voor omgevingsbesturing zoals GEWA)
  • Voer één van de interne functies van KeyVit uit (om de muis te sturen bijvoorbeeld)

KeyVit beschikt over een unieke toetsenbord wizard waarmee toetsenborden snel en eenvoudig zelf kunnen worden aangemaakt of aangepast.

Muissturing
KeyVit kan ook de muiscursor over het scherm laten bewegen. Een programma starten, surfen op het internet, een e-mail typen of tekening inladen kan dan allemaal, zonder klassiek toetsenbord of muis. De volledige Windows omgeving kan worden bestuurd met één of twee schakelaars.

Naast toetsen die de muiscursor over een kleine afstand verplaatsen, beschikt KeyVit over interne functies die de muis kunnen sturen zonder dat KeyVit zichtbaar is:

  • In viziermodus verschijnen afwisselend cursors op het scherm die een richting aangeven. Als je op de knop drukt, beweegt de muis in de op dat moment aangegeven richting totdat je nogmaals op de knop drukt.
  • In de radarmodus verschijnt een radar in het midden van het scherm. Met de knop kan één van de vier kwadranten van het scherm worden gekozen, waarna de radar over dat deel van het scherm gaat bewegen.
  • In de omlaag-rechts modus beweegt een horizontale lijn van boven naar onder over het scherm. Met de knop wordt de lijn gestopt en op die plaats begint een pijltje langs de denkbeeldige horizontale lijn van links naar rechts over het scherm te bewegen.

KeyVit maakt deel uit van de zgn. Eurovocs Suite, waar ook Skippy en DocReader deel van uitmaken.

Uitproberen
U kunt van KeyVit een 60 dagen demo downloaden. Deze demo bevat ook de woordvoorspeller Skippy.

Optie

         Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag