Clevy toetsenbord

Het Clevy toetsenbord is onder andere geschikt voor kinderen in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs maar ook voor volwassenen met een handicap. De grote toetsen en kleurcodering maken letters makkelijker te vinden. De solide constructie maakt dat het toetsenbord tegen een stootje kan.

Ook mensen met een verminderde motoriek kunnen gebaat zijn bij het gebruik van het Clevy toetsenbord. Met het speciale afdekraster is het makkelijker één toets afzonderlijk in te drukken en is het mogelijk om de hand op het toetsenbord te laten rusten.

Het Clevy toetsenbord is ook verkrijgbaar in een draadloze versie en in een zwart-witte hoog contrast versie.

De Clevy is geschikt voor zowel pc als Mac en wordt geleverd met een USB-aansluiting en PS/2-adapter.

Clevy Dyscover
De Clevy Dyscover is een speciale dyslexiecover voor het Clevy toetsenbord. Door de Clevy Dyscover over het Clevy toetsenbord te plaatsen en de Dyscover software te installeren, ontstaat een educatief hulpmiddel voor kinderen met dyslexie.

Een aantal toetsen is op de cover opnieuw bedrukt. De cijfertoetsen, tekentoetsen en toetsen home/end/ins/del/esc/printscrn zijn vervangen door klinkercombinaties en andere veelgebruikte klanken in de Nederlandse taal: aa, uu, oo, ee, eu, au, ui, ie, oe, ei, ou, ij, eer, oor eur, ch, ng, sch, nk, aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, uw. De klinkertoetsen zijn roze, waardoor ze sterker contrasteren met de medeklinkers. De rest van de cover is doorzichtig, zodat de originele toetsen zichtbaar blijven.

Het Clevy toetsenbord met de Dyscover wordt gebruikt in combinatie met de Dyscover software. Als de software is ingeschakeld, worden de genoemde toetsen omgezet in de lettercombinaties, zodat na het indrukken van zo’n toets de gehele lettercombinatie op het scherm verschijnt. In combinatie met de ctrl- en shifttoetsen zijn ook de originele toetsen van de Clevy nog bruikbaar.

Daarnaast worden door de software alle klanken fonetisch uitgesproken als op de toetsen gedrukt wordt. Elke toets heeft zijn eigen opgenomen natuurlijke spraak. Door toetsen achtereenvolgens in te drukken, hoort de gebruiker de woorden tot stand komen, bijv. b-a-ng, sch-oo-l. Als voor een letter meerdere uitspraken mogelijk zijn, zoals voor de letter c, kan de alternatieve klank worden opgeroepen met behulp van de toets met het hondje.

De Clevy Dyscover is ontwikkeld in samenwerking met verschillende dyslexie-experts zoals remedial teachers, docenten basisonderwijs en kinderen met dyslexie en hun ouders. De Clevy Dyscover helpt kinderen met dyslexie bij het gebruiken van de computer en maakt het oefenen met klanken een stuk leuker. Behalve voor dyslectici is de Clevy Dyscover ook een mooi toetsenbord voor kinderen die leren lezen en schrijven.

De Clevy Dyscover werkt in alle computerprogramma’s en de bijbehorende software kan op een onbeperkt aantal computers geïnstalleerd worden.

 

Het Clevy toetsenbord en de Clevy Dyscover zijn ook beschikbaar in onze webwinkel.

 

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag