SprintPlus

SprintPlus is het gebruiksvriendelijkste voorleesprogramma dat helpt met lezen, spellen en schrijven. Je wordt ondersteund zodat je zelfstandiger kunt werken, betere resultaten haalt en meer zelfvertrouwen krijgt. Al op jonge leeftijd kan SprintPlus ingezet worden om te oefenen. Voor scholieren en studenten kan SprintPlus helpen bij het voorbereiden van lessen en schrijven van teksten. SprintPlus kan bovendien gebruikt worden bij het aanleren van vreemde talen. Maar ook voor volwassenen met lees- en schrijfproblemen is SprintPlus een handig hulpmiddel.

SprintPlus is een zeer compleet hulpmiddel voor school, studie, werk of privé, dat zijn waarde inmiddels ruimschoots heeft bewezen. Daarbij heeft SprintPlus ook nog eens een uiterst eenvoudige en overzichtelijke interface.

Sneller (leren) lezen
SprintPlus kan teksten op verschillende manieren voorlezen: de hele tekst achter elkaar, per alinea, per zin, per woord, in lettergrepen en zelfs fonetisch. Tijdens het voorlezen worden de woorden gemarkeerd, zodat je de stem kunt volgen en zelf kunt meelezen. Met de handige klik-en-lees methode kun je ook de tekst zelf lezen en alleen de woorden die je lastig vindt laten voorlezen, eenvoudig door ze aan te klikken.

Beter spellen en schrijven
Luister naar wat je schrijft. Iedere letter, woord of zin die je typt, krijg je te horen. Zo merk je sneller fouten op. Sommige woorden zoals ‘zei’ en ‘zij’ klinken hetzelfde, maar worden toch anders geschreven. Bij die woorden, ook wel homofonen genoemd, is niet te horen of ze juist geschreven zijn. SprintPlus lost dit handig op door alle homofonen in de tekst aan te geven. Aan de hand van tekeningen, een verklaring en enkele voorbeeldzinnen worden de verschillende betekenissen meteen duidelijk.

De spellingcontrole controleert de tekst op spelfouten en de suggesties van de spellingcontrole kun je laten voorlezen. SprintPlus kan ook voorspellen wat je wil schrijven. Deze unieke dyslexie-specifieke woordvoorspeller voorspelt woorden aan de hand van de reeds ingetypte letters. Ook als je een fout maakt, geeft SprintPlus correcte voorspellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met het verwisselen van letters (bijv. p en b), met fonetische informatie (bijv. kompjoeter en computer) en samengestelde woorden (bijv. politie agent).

Efficiënter studeren
SprintPlus leest voor in het Nederlands, maar ook in andere talen, zoals Engels, Frank en Duits. Zo begrijp je sneller wat er staat en kan SprintPlus ook helpen met de uitspraak. Met de markeerstiften van SprintPlus kun je kernwoorden en kernzinnen aanduiden, schema’s maken en een tekst laten samenvatten. Of luister in alle rust naar een cursus, boek of andere tekst. SprintPlus kan documenten omzetten naar een mp3-bestand, zodat je ze kunt beluisteren met een mp3-speler, bijv. op je telefoon of in de auto.

Snel iets opzoeken in het (beeld)woordenboek
Soms zit je vast in een tekst omdat je een woord niet begrijpt. Extra visuele uitleg verduidelijkt dan op een snelle en eenvoudige manier de woorden in de tekst. Daarvoor bevat SprintPlus standaard een beeldwoordenboek.

Daarnaast kun je gebruik maken van de Van Dale-woordenboeken. Die helpen je snel iets te begrijpen of vertalen. De woordenboeken bevatten heldere omschrijvingen, correcte vertalingen en duidelijke voorbeelden. Bovendien krijg je extra informatie over grammatica. Alle verklaringen, vertalingen en voorbeelden kun je laten voorlezen. Daarbij schakelt SprintPlus automatisch over naar de juiste taal.

Direct in Microsoft Word
SprintPlus voegt aan Microsoft Word een handige werkbalk toe, zodat je alle mogelijkheden van SprintPlus ook rechtstreeks in je vertrouwde Word kunt gebruiken.

PDF en digitale schoolboeken
Pdf-bestanden, dus ook digitale schoolboeken zoals de Dedicon pdf-documenten, kun je meteen in SprintPlus openen en laten voorlezen. Oefeningen uit een werkboek kun je op de computer invullen. Ook markeren, omcirkelen en tekenen is gemakkelijk. Via taalvelden schakelt SprintPlus om naar de juiste taal.

Websites, e-mails, sociale media, … de Sprinter-leesknop leest ze voor
Met de Sprinter-leesknop kun je ook in andere programma’s teksten laten voorlezen. Selecteer de tekst en klik op de Sprinter-leesknop. Zo kun je internetpagina’s laten voorlezen, e-mails en powerpointpresentaties beluisteren, enz.

Papieren tekst laten voorlezen
Wil je een tekst laten voorlezen, maar heb je alleen een papieren versie? SprintPlus bevat ook SprintOCR, een geïntegreerde scan & OCR functie. Hiermee zet je papieren documenten om naar pdf-documenten en laat je ze onmiddellijk door SprintPlus voorlezen. Ook pdf-bestanden die gescand zijn als afbeelding in plaats van tekst, vormen geen probleem voor SprintPlus. SprintOCR zet dan zo’n “foto-pdf” om naar een tekst-pdf. Boeken of documenten hebben soms een ingewikkelde lay-out met meerdere kolommen en verschillende tekstblokken. Met SprintOCR kun je de tekststructuur automatisch laten herkennen. Zo krijg je meteen een juiste leesvolgorde. Ook taalherkenning is mogelijk.

Sprint Viewer
Sprint Viewer is een gratis tool voor leerkrachten of ouders om tekst-pdf-bestanden voor te bereiden en leesklaar te maken voor SprintPlus. Je kan de leesvolgorde aanpassen en taalvakken aangeven, zodat SprintPlus het document correct zal voorlezen en de juiste taal zal kiezen. Heeft een leerling een examen of werkblad ingevuld met SprintPDF en wil je het document afdrukken vanaf een pc waarop geen SprintPlus licentie staat? Met de gratis Sprint Viewer kun je het bestand openen en meteen afdrukken. Download de Sprint Viewer (let op: het downloaden start direct) en de handleiding.

Systeemeisen
Pc, laptop of tablet met Windows 7 of hoger
512 MB RAM of meer
500 MB beschikbare schijfruimte
300 MHz processor of hoger
Geluidskaart