Spika

Voor mensen met dyslexie is het lezen van tekst vaak tijdrovend. Spika, een product van Fluency, biedt een oplossing. Met Spika kan van het computerscherm worden voorgelezen. Zo is Spika een goed hulpmiddel bij het lezen of het leren lezen. Spika is speciaal ontwikkeld voor kinderen met dyslexie, maar kan ook worden gebruikt door volwassenen met leesproblemen.

Spika werkt direct met alle applicaties. Als Spika wordt opgestart, verschijnt rechtsonder in het scherm de “Spika-ballon” met de belangrijkste functies:

  • Lees wat ik aanwijs – wijs pictogrammen, knoppen of menu’s aan en u hoort wat voor teksten er staan
  • Lees wat ik tik – tijdens het typen worden de woorden hoorbaar gemaakt, zo hoort u meteen of u een typefout maakt
  • Lees wat ik kopieer – teksten worden voorgelezen zodra ze naar het klembord worden gekopieerd
  • Lees selectie – in Microsoft Word, Internet Explorer en veel tekstvensters kunt u tekst selecteren en met behulp van deze knop laten voorlezen. Deze functie kan ook pdf-documenten voorlezen, mits de tekst selecteerbaar is.

Tijdens het voorlezen wordt elk woord gemarkeerd, zodat precies te zien is wat er te horen is. Dit helpt om de koppeling tussen schriftbeeld en geluid te stimuleren.

De tekst wordt voorgelezen door de tekst-naar-spraak software van Fluency, die in Spika is ingebouwd. Spika bevat alle stemmen die ook in Fluency TTS beschikbaar zijn. Spika kan ook gebruikt worden voor teksten in het Fries.

Via de instellingen kunnen voor verschillende functies verschillende stemmen gekozen worden. U hoort teksten die u aanwijst door de linker speaker en teksten die u tikt door de rechter. Teksten kunnen op verschillende manieren worden voorgelezen: normaal, woord-voor-woord (met een korte pauze tussen de woorden), of lettergreep-voor-lettergreep. Het laatste kan nuttig zijn bij het leren lezen. De spreeksnelheid is aanpasbaar.

Via SAPI (de standaard spraakinterface van Windows) is Spika ook te gebruiken met andere spraaksynthesizers die op de pc geïnstalleerd zijn. Zo kan een Engelstalige synthesizer worden ingesteld om Spika Engelse teksten te laten voorlezen. Onder Windows XP is standaard de Engelse stem “Microsoft Sam” beschikbaar, maar ook de populaire RealSpeak stemmen kunnen door Spika gebruikt worden.

Spika wordt geleverd op een USB-stick. Dat betekent dat het niet nodig is om de Spika software op de pc of notebook te installeren. Spika werkt rechtstreeks vanaf de USB-stick en alle instellingen van Spika worden op de stick bewaard. Op deze manier is Spika met dezelfde instellingen op meerdere computers te gebruiken.

Systeemeisen
Windows XP, Vista, 7, 8 of 10
Geluidskaart
Vrije USB-poort

Uitproberen
Van Spika op USB-stick is geen demoversie beschikbaar. Spika is echter ook onderdeel van Fluency TTS, waarvan wel een demonstratieversie bestaat.

 

Spika is ook beschikbaar in onze webwinkel.

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag