• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
TouchToTell

Basiscursus TouchToTell geaccrediteerd

04-11-2019

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) heeft onze Basiscursus TouchToTell geaccrediteerd.

TouchToTell is een communicatie-app voor de iPad, met een unieke ingebouwde methode om oefenen van taal te combineren met de totstandkoming van een persoonlijk vocabulaire. Spraak en taalbegrip worden functioneel getraind. Gelijktijdig ontstaat stap voor stap een persoonlijk communicatiehulpmiddel. Voor het trainen van spraak en taalbegrip bevat de app een grote hoeveelheid oefeningen en heeft het vocabulaire een doordachte opbouw met een vaste structuur, die meegroeit met het begripsniveau van de cliënt of leerling. Door deze unieke opzet vormt TouchToTell voor logopedisten een tijdbesparende en zeer functionele behandelmethode.

In de Basiscursus TouchToTell leert u de uitgebreide mogelijkheden van TouchToTell kennen en leert u hoe u deze kunt inzetten om uw cliënt optimaal te begeleiden. U leert hoe u TouchToTell op verschillende manieren kunt gebruiken ter bevordering van spraak en taalbegrip en hoe u de cliënt of leerling kunt stimuleren zelf te oefenen. De cursus wordt gegeven door Esther Smolders, logopedist en ontwikkelaar van de TouchToTell app.

Logopedisten en ergotherapeuten behalen voor deelname aan deze cursus 6 accreditatiepunten.

Meer informatie, cursusdata en een inschrijfformulier vindt u op onze workshopspagina.