• Communicatie
 • Bediening
 • Zelfstandig leven
 • Ontwikkeling, spel en therapie
 • Adaptatietechniek

Werkwijze vastleggen (bijzondere) persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van een advies- en leveringstraject hebben wij verschillende vormen van informatie nodig, die we vastleggen om het traject goed te kunnen uitvoeren. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het vastleggen van uw (bijzondere) persoonlijke gegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van het keuzetraject van een hulpmiddel en de eventuele nazorg. Wij delen deze gegevens alleen met uw behandelend therapeut of arts en indien noodzakelijk met uw zorgverzekeraar of andere betrokken betalende instantie, zoals gemeente of UWV.

De gegevens die wij van u vastleggen:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Verzekeringsnummer en/of BSN
 • Omschrijving van de functionele beperking (eventueel aandoening) waarvoor het hulpmiddel wordt ingezet
 • Zo nodig foto’s ten behoeve van het vervaardigen van een opbouw of aanpassing van een hulpmiddel
 • Omschrijving van de oplossing
 • Behandelend therapeut

Deze gegevens ontvangen wij van uw behandelaar via de intake.

U kunt ons uw toestemming geven via het formulier dat u per mail van ons hebt ontvangen. Door deze verklaring in te sturen, gaat u akkoord met het vastleggen van uw persoonlijke gegevens door rdgKompagne en het delen van uw gegevens met betrokken partijen. U kunt te allen tijde inzicht krijgen in de door ons vastgelegde gegevens en verzoeken om deze te verwijderen. Mocht u als cliënt niet zelf in staat zijn dit formulier in te vullen, dan kunt u dit in uw opdracht laten doen.

Als u niet wilt instemmen met het vastleggen van uw gegevens, neem dan contact op met uw therapeut. De aanvraag zal hierdoor vertragen of niet kunnen plaatsvinden.