• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Verzoek om toestemming vastleggen (bijzondere) persoonsgegevens

Beste cliënt,

Uw therapeut heeft contact met ons opgenomen om te inventariseren welke hulpmiddelen voor u kunnen worden aangevraagd. Om het traject van advies en levering goed te kunnen uitvoeren, leggen wij uw gegevens vast in ons systeem. Deze gegevens ontvangen wij van uw therapeut via de intake. Lees hier welke gegevens wij vastleggen.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij uw toestemming nodig. Door onderstaande verklaring in te sturen, gaat u akkoord met het vastleggen van uw persoonlijke gegevens door rdgKompagne en het delen van uw gegevens met betrokken partijen. U kunt te allen tijde inzicht krijgen in de door ons vastgelegde gegevens en verzoeken om deze te verwijderen. Mocht u als cliënt niet zelf in staat zijn dit formulier in te vullen, dan kunt u dit in uw opdracht laten doen.

Als u hiermee niet wilt instemmen, neem dan contact op met uw therapeut. Houd er rekening mee dat de aanvraag hierdoor zal vertragen of niet kan plaatsvinden.

Toestemmingsformulier

Onderstaande gegevens hebben wij ontvangen van uw therapeut. U hoeft alleen nog Akkoord aan te vinken. Zijn deze gegevens niet correct, dan kunt u dat aangeven onder Opmerkingen.
Geboortedatum
Akkoord door vertegenwoordiger namens cliënt?