• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Henk Henk

Afscheid Henk Harders

29-03-2021

Na een lange periode van maar liefst 40 jaar gaat onze gewaardeerde collega Henk Harders ons verlaten. Als hoofd van de werkplaats en MT-lid heeft hij veel voor ons betekend. Nu gaat hij van een welverdiend pensioen genieten.
Een terugblik van Henk zelf:

Met ingang van 1 April ga ik na 40 dienstjaren afscheid nemen van rdgKompagne.

Ik mag rustig stellen nooit spijt te hebben gehad van de keuze die ik 40 jaar geleden heb gemaakt: mijn technische kennis erg graag in dienst te willen stellen van de zorg voor mensen met een beperking. Destijds was dit voor mij dus een zeer bewuste keuze, na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in ander technisch werk.

Ik verwacht dat bij velen van mijn collega’s dezelfde motivatie zal hebben geleid tot de keuze voor rdgKompagne: het met je hart en ziel alles in het werk stellen om toch dat beetje, en soms zelfs een groot verschil te bewerkstelligen voor onze cliënten en hun omgeving. Zelfs onder de huidige moeilijke omstandigheden van Corona laten we dat met ons allen weer zien.

Ik ben er dan ook blij mee dat ik hier al die jaren vanaf het begin, waarin we met vijf personen zijn begonnen met RDG en waar in een wat later stadium Kompagne aan is toegevoegd, deel van heb mogen uitmaken. Het zegt voor mijn gevoel best veel over de organisatie dat velen van ons al jarenlang bij rdgKompagne werken.

Ik hoop dat mijn collega’s in de komende jaren nog veel plezier en voldoening mogen halen uit het prachtige werk dat rdgKompagne doet voor onze medemensen, die niet het geluk hebben dat velen van ons wel hebben, namelijk een goede gezondheid zonder beperkingen. Met de inzet zoals deze nu is moet dat zeker goed gaan komen.

Zelf hoop ik na in totaal vijftig jaar arbeid nog een mooie lange periode te kunnen genieten van mijn pensioen, waarin ik ook altijd terug zal kunnen kijken op een prachtige tijd, eerst bij het Revalidatiecentrum Het Roessingh en later onze eigen organisatie RDG en rdgKompagne.

Wellicht komt er nog wel een gelegenheid waarbij wij elkaar tegenkomen maar vooreerst wens ik rdgKompagne veel goeds.

Tot ziens!
Groet,
Henk.