Opbouw en inbouw

In de eigen werkplaats van rdgKompagne is een groep professionals werkzaam die zich bezighoudt met het adviseren, ontwikkelen, aanpassen en produceren van individuele aanpassingen die nodig zijn om hulpmiddelen voor mensen met een handicap goed bedienbaar te maken. Dit kunnen aanpassingen zijn aan het hulpmiddel zelf, of aan bijv. de rolstoel, het bed of de werkplek. Aanpassingen zijn specifiek voor de individuele gebruiker en worden ontwikkeld in nauwe samenspraak met de regioadviseur.

Opbouw en inbouw
Om een hulpmiddel optimaal bedienbaar te maken, moet het geïntegreerd worden in de leefomgeving van de gebruiker. Opbouw op een rolstoel, trippelstoel of sta-opstoel kan op veel verschillende manieren. De wijze waarop het hulpmiddel wordt op- of ingebouwd, hangt af van veel factoren, zoals de wijze waarop het hulpmiddel bediend wordt, of het hulpmiddel eenvoudig verplaatst moet kunnen worden, of de gebruiker het hulpmiddel zelf moet kunnen wegdraaien, danwel neerklappen in het rolstoelblad, etc.

Voorbeelden: