• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

AAC Game Changer award

05-06-2024

Vorige week mochten wij op de Tobii Dynavox Partner Conferentie de ‘AAC Game Changer’ award in ontvangst nemen. We wonnen deze award voor onze inspanningen voor het behoud van een deugdelijk vergoedingenstelsel voor communicatiehulpmiddelen.

De Nederlandse ontwikkelingen worden ook in het buitenland met argusogen gevolgd. Ons sociale stelsel werd lange tijd geroemd, maar hoewel de rechten van mensen met een spraakbeperking in andere landen steeds beter geborgd worden, lijken we in Nederland juist de andere kant op te bewegen. Elk land kent zijn eigen uitdagingen, maar nergens anders is er discussie over de vergoeding van hardware als onderdeel van een OC-oplossing, gebaseerd op de onjuiste gedachte dat losse software een adequate oplossing zou zijn. Samen met andere partijen, zoals ISAAC-nf, komt rdgKompagne op voor de basisrechten van onze cliënten en maken we ons sterk om deze schadelijke ontwikkeling te keren en het stelsel van zowel de ZVW als WLZ te verbeteren.

Op de jaarlijkse Partner Conferentie brengt Tobii Dynavox OC-leveranciers uit de hele wereld samen om hun kennis en ervaringen te delen. De missie van Tobii Dynavox is mensen met een beperking een stem te geven. Daarvoor is technologie, maar ook een eerlijke vergoeding onmisbaar.